Meirionnydd Area Councillors

Elwyn Edwards

Llandderfel

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala,

Gwynedd, LL23 7SR.

(01678) 520 378

 07879 337 371

bodaeron@btinternet.com

 


Alan Jones Evans 

Llanuwchllyn

Lledwyn, Llanuchwllyn, Y Bala,

Gwynedd, LL23 7TY.

07879 227 819

altycoch@wabala.co.uk 

 

 

Annwen Hughes

Llanbedr

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

01766 780971

07919 582741

Cynghorydd.AnnwenHughes@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Peredur Jenkins

Brithdir & Llanfachreth, Y Ganllwyd/Llanelltyd

Cae Glas, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH

01341 423693

07799 761735

Cynghorydd.PeredurJenkins@gwynedd.llyw.cymruDilwyn Morgan

Y Bala

Ger y Llŷn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

01678 520685

07824 983305

Cynghorydd.DilwynMorgan@gwynedd.llyw.cymruLinda Morgan

Dolgellau - De / South

Meusydd, 5 Blaen Ddol, Dolgellau,

Gwynedd, LL40 1SE.

(01341) 421 355

Cynghorydd.LindaMorgan@gwynedd.llyw.cymru

 


E. Caerwyn Roberts

Harlech / Talsarnau

Fferm Merthyr, Harlech,

Gwynedd, LL46 2TP.

(01766) 780 344

07704 805 767

Caerwyn.Roberts@eryri-npa.gov.uk


 

Dyfrig Lewis Siencyn Cllr Dyfrig Siencyn

Dolgellau – Gogledd / North

Tan y Bryn, Y Lawnt, Dolgellau,

Gwynedd, LL40 1SD.

(01341) 422 243

07712 199 541

Cynghorydd.DyfrigLewisSiencyn@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Gareth Thomas

Penrhyndeudraeth                

Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth,

Gwynedd, LL48 PR.

(01766) 770 015

07855441206

Cynghorydd.GarethThomas@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Mandy Davies-Williams 

Diffwys a Maenofferen

19, Y Sgwar,Blaenau Ffestiniog,

Gwynedd, LL41 3UL.

(01766) 830652

07787 934308

Cynghorydd.MandyWDavies@gwynedd.llyw.cymri

 

Annwen Daniels

Blaenau Ffestiniog - Bowydd a Rhiw

3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3LN 

07551 338259

Cynghorydd.AnnwenDaniels@gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

Gethin Glyn Williams

Abermaw

Cae Hir, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR

01341 430683

07890 705180

Cynghorydd.GethinGlynWilliams@gwynedd.llyw.cymru