Dwyfor Area Councillors

Aled Evans

Llanystumdwy

Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli,

Gwynedd, LL53 6NX

01766 810703

07786 015186

Cynghorydd.AledLloydEvans@gwynedd.llyw.cymru


Gweno Glyn 

Botwnnog

Rhianfa, 9 Parc yr Efail, Efailnewydd, Pwllheli

Gwynedd, LL53 5TJ

01758 612235

07811441326

Cynghorydd.gwenoglyn@gwynedd.llyw.cymru


Simon Glyn

Tudweilog

Coed Anna, Nanhoron

Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

01758 730326

07929 348432

Cynghorydd.SimonGlyn@gwynedd.llyw.cymru


E. Selwyn Griffiths

Porthmadog – Gorllewin / West Cllr Selwyn Griffiths

Encil, 1, Tan y Foel, Borth y Gest,

Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UE.

01766 513 142       

07789 035 084       

encil@hotmail.com


Sian Wyn Hughes

Morfa Nefyn

Hiraethog, Lon Isaf, Morfa Nefyn

Pwllheli, Gwynedd LL53 6BS

01758 720968

07980 10095

Cynghorydd.SianWynHughes@gwynedd.llyw.cymru


Aled Jones

Llanaelhearn

Llwyni'r Wyn, Trefor

Caernarfon, Gwynedd LL54 5LB

01286 660662

07778 164157

Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru
Michael Sol Owen

Pwllheli (Gogledd)

Plas y Coed, Lôn Caernarfon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5LG

01758 612132

07786 500420

Cynghorydd.MichaelSolOwen@gwynedd.llyw.cymru

 

 

W. Gareth Roberts Cllr W. Gareth Roberts

Aberdaron

Cwrt, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DA.

01758 760 478       

07967 467 379     

Cynghorydd.WilliamGarethRoberts@gwynedd.llyw.cymru

 

Gruffydd Williams

Nefyn

3 Llys Llywelyn, Nefyn

Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LF

07810 481949

Cynghorydd.GruffyddWilliams@gwynedd.llyw.cymru


R. Hywel Wyn Williams

Abersoch Cllr R. H. Wyn Williams

Llwyn, Lôn Rhoslyn, Abersoch,

Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BE.

01758 712 779       

07855 000 167       

wynabersoch@btinternet.com