Arfon Area Councillors

Craig ab Iago

Llanllyfni

Arthog, 59 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni,

Gwynedd, LL54 6SN

01286 479093

07825 661721

Cynghorydd.CraigabIago@gwynedd.llyw.cymru

 

Dyfed Wyn Edwards

PenygroesCllr Dyfed Edwards

Swyddfa Arweinydd y Cyngor, Cyngor Gwynedd,

Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, Ll55 1SH.

(01286) 880 954

(01286) 679298

07824415345

Cynghorydd.DyfedEdwards@gwynedd.llyw.cymru

 

Gareth Griffith

Y Felinheli

17 Bryn y Môr, Y Felinheli,

Gwynedd, LL56 4LY.

(01286) 676869

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

 

Christopher E Hughes

Bontnewydd

4 Cae’r Eglwys, Rhostryfan, Caernarfon,

Gwynedd, LL54 7LQ

01286 831553

07530 164624

 

Dyfrig JonesCllr Dyfrig Jones

Gerlan

6/3 Stryd Goronwy, Gerlan, Bethesda,

Gwynedd, LL57 7TU.

07810 874 882

DyfrigJ@hotmail.com

 

Elin Walker Jones                                                                                                                            

Glyder

8 Lôn y Bryn, Eithinog, Bangor, Gwynedd,

LL57 2LH

(01248) 364234

07808 472204

Cynghorydd.ElinWJones@gwynedd.llyw.cymru

 

John Wynn JonesCllr John Wynn Jones

Bangor - Hendre

131 Ffordd Penchwintan, Bangor,

Gwynedd, LL57 2YG.

(01248) 352 670

johnwynnjones@hotmail.co.uk

 

Dafydd Meurig

Arllechwedd

Isfryn, Llanllechid,

Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB.

07765 400 140

dafyddmeurig@gwynedd.net

 

William Tudor OwenCllr W. Tudor Owen

Caernarfon - Peblig

Langdale, Uxbridge Square,

Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RE.

(01286) 672 441

07774 628 909

wtowen@tiscali.co.uk

Gareth A Roberts

Dewi (Bangor)

4 Bryn Heulog Terrace
Bangor
LL57 4SY

Ffôn:  01248 372930

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru


 

Mair Rowlands

Menai (Bangor)

9 Glantraeth, Bangor,

Gwynedd, LL57 1HQ

01248 388006

07912 433202

Cynghorydd.MairRowlands@gwynedd.llyw.cymru

 

Ioan ThomasCllr Ioan Thomas

Caernarfon - Menai

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon,

Gwynedd, LL55 1LL.

(01286) 673 828

(01286) 673 100

07810 648 647

Cynghorydd.IoanThomas@gwynedd.llyw.cymru

 

Ann WilliamsCllr Ann Williams

Ogwen

14/4, Stryd y Ffynnon, Gerlan,

Bethesda, Gwynedd, LL57 3TR.

(01248) 601 583

07778 552 247

anngerlan@hotmail.co.uk

 

Hefin Williams

Penisarwaun

Ffiolau’r Grug, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4GA

01248 352890

07922 997592

Cynghorydd.R.HefinWilliams@gwynedd.llyw.cymru

 

John Wyn WilliamsCllr John Wyn Williams

Pentir

1 Blaen y Wawr, Bangor,

Gwynedd, LL57 4TR.

(01248) 370 737

07989 134 456

john_wyn_williams@hotmail.com 

 

Edgar Owen

Waunfawr

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon

Gwynedd, LL55 4YY  

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru


01286 676869